Kadinvehastaliklari.com

Nanda Hemşirelik Tanıları

Nanda Tanı Listesindeki İçerikler Oluşturulurken Kullanılan Kaynaklar:

1.Erdemir, F. (2005). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Ankara, Turkey: Nobel Tıp Kitapevleri.

2.Erdemir F, Altun E, Geckil E. (2004) Nursing Students’ Self Assesment and Opinions About Nursing Diagnosis in Clinical Practice, International Journal of Nursing Terminologies and Classification 14(4),34.

3.Erdemir, F. (2003) NANDA Hemşirelik Tanıları Taksonomi II, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyum Kitabı (5-7 Haziran 2003), Ankara, Türkiye, s:17.

Nanda Hemşirelik Tanıları

Nanda hemşirelik tanıları, bakım planı örnekleri, Nanda hemşirelik tanıları tanı listesi, hemşirelik bakım planı örneği, formu, ve girişimleri gibi sorularınızın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Nanda tanıları hakkında bilgi edinmek için linkleri tıklayınız.

A B C Ç D E F G H İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Acı Çekme

Adaptif Kapasitede Azalma: İntrakranial

Aile Başetmesi – Ödün Verme

Aile Başetmesinde Yetersizlik

Aile İçi Süreçlerde Güçlenmeye Hazır Oluş

Aile İçi Süreçlerin Devamlılığında Bozulma

Aktivite İntoleransı

Aktivite Planlamada Etkisizlik

Akut Ağrı

Akut Konfüzyon

Akut Konfüzyon Riski

Algılanan Konstipasyon

Amaçsız Gezinme

Ani Bebek  Ölüm Sendromu Riski

Anksiyete

Aspirasyon Riski

Yukarı Dön

Bağışıklık Durumunu Güçlendirmeye Hazır Oluş

Bakım Verici Rolünde Zorlanma

Bakım Verici Rolünde Zorlanma Riski

Barsak İnkontinansı

Başetmede Güçlendirilmeye Hazır Oluş

Bebeğin Beslenme Örüntüsünde Etkisizlik

Bebek Davranışının Disorganizasyonu

Bebek Davranışının Disorganize Olma Riski

Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş

Beden İmgesinde Rahatsızlık

Beklenen Acı Çekme

Bellekte Bozulma

Benlik Kavramında Rahatsızlık

Benlik Kavramını Güçlendirmeye Hazır Oluş

Benlik Saygısında Rahatsızlık

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Az

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Fazla

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Fazla Beslenme Potansiyeli

Beslenmede Güçlenmeye Hazır Oluş

Bilgi Düzeyini Güçlendirmeye Hazır Oluş

Bilgi Eksikliği

Bireysel Kimlik Tanımında Bozulma

Boğulma Riski

Bulantı

Büyüme Ve Gelişmede Gecikme Riski

C  Yukarı Dön

Cerrahi İyileşmede Gecikme

Cinsel Disfonksiyon

Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik

Ç Yukarı Dön

Çevreyi Yorumlamada Bozulma Sendromu

Çocuk Yetiştirme Süreçlerinde Güçlenmeye Hazır Oluş

Yukarı Dön

Dayanma Gücünme (Esneklikte) Bozulma

Dayanama Gücünde (Esneklikte)  Bozulma Riski

Dayanma Gücünde (Esneklikte) Güçlenmeye Hazır Oluş

Dentisyonda Bozulma

Deri Bütünlüğünde Bozulma

Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski

Devamlı İnkontinans

Dinsel Emir Ve Yasaklara (Kurallara) Uymada Bozulma

Dinsel Emir Ve Yasaklara (Kurallara) Uymada Bozulma Riski

Dinsel Emir Ve Yasaklara (Kurallara) Uymada Güçlenmeye Hazır Oluş

Disfonsiyonel Aile İçi Süreçler

Disuse (Kullanmama) Sendromu

Diyare

Doku Bütünlüğünde Bozulma

Durumsal Düşük Benlik Saygısı

Durumsal Düşük Benlik Saygısı Riski

Duyusal Algılamada Bozulma

Düşme Riski

Düşünme Süreçlerinde Bozulma

Yukarı Dön

Ebeveyn – Bebek – Çocuk Bağlılığında Bozulma Riski

Ebeveynlik – Rol Çatışması

Ebeveynlikte Yetersizlik

Eğlence Aktivitesinde Etkisizlik

Elektrolit Dengesizliği Riski

Emzirmede Güçlenmeye Hazır Oluş

Emzirmenin Kesintiye Uğraması

Enerji Alanında Rahatsızlık

Enfeksiyon Riski

Enfeksiyon Bulaştırma Riski

Enstrümental Öz-Bakım Eksikliği

Etkili Emzirme

Etkisiz Emzirme

Etkisiz Başetme

Etkisiz Doku Perfüzyonu

Etkisiz Gastrointestinal Doku Perfüzyonu Riski

Etkisiz Periferal Doku Perfüzyonu

Etkisiz İnkar

Etkisiz Solunum Örüntüsü

Etkisiz Termoregülasyon

Etkisiz Toplumsal Başetme

Evin Bakımını Sağlamada Yetersizlik

Yukarı Dön

Fiziksel Mobilitede Bozulma

Fonksiyonel İnkontinans

Yukarı Dön

Gastrointestinal Motilitede Fonsiyon Bozukluğu

Gastrointestinal Motilitede Fonsiyon Bozukluğu Riski

Gaz Değişiminde Bozulma

Gelişmede Gecikme Riski

Güçsüzlük

Güçsüzlük Riski

Güçlenmek İçin Desteklenmeye Hazır Oluş

Yukarı Dön

Hava Yolunu Temizlemede Etkisizlik

Hipertermi

Hipotermi

İ Yukarı Dön

İdrar Tutamama Riski

İdrar Tutamama

İletişimde Bozulma

İletişimde Güçlenmeye Hazır Oluş

İlişkilerde Güçlenmeye Hazır Oluş

İnsan İtibarının Tehlikeye Girme Riski

İyileşmede/Güçlenmede Yetersizlik

İntihar Riski

Yukarı Dön

Kanama Riski

Kan Glikozunda Değişkenlik (İstikrarsılık)  Riski

Karaciğer Fonksiyonunda Bozulma Riski

Karar Vermede Çatışma

Karar Vermede Güçlendirilmeye Hazır Oluş

Kardiyak Doku Perfüzyonunda Azalma Riski

Kardiyak Output’ta Azalma

Karmaşık Acı Çekme

Karmaşık Acı Çekme Riski

Kendi Kendine Beslenmede Eksiklik

Kendi Kendine Giyinebilmede Eksiklik

Kendi Kendine Tuvaleti Kullanmada Eksiklik

Kendi Kendine Yıkanmada Eksiklik

Kendine Zarar Verme Riski

Kendini İhmal Etme

Kendini Sakat Etme

Kendini Sakat Etme Riski

Konfüzyon

Konstipasyon

Konstipasyon Riski

Kontaminasyon

Kontaminasyon Riski

Korku

Korunmada (Savunmada) Etkisizlik

Kronik Ağrı

Kronik Düşük Benlik Saygısı

Kronik Keder

Kronik Konfüzyon

Yukarı Dön

Lateks Alerjisi Tepkisi

Lateks Alerjisi Tepkisi Riski

Yukarı Dön

Metarnal/Fetal İkili Boyutunda Rahatsızlık Riski

Maturasyonel Enürezis

Moral Distres / Ahlaki Sıkıntı

Yukarı Dön

Neonatal Sarılık

Yukarı Dön

Oral Müköz Membranlarda Bozulma

Orantısız Büyüme Riski

Otonomik Disrefleksiya

Otonomik Disrefleksiya Riski

Ö Yukarı Dön

Ölüm Anksiyetesi

Öz-Bakım Eksikliği Sendromu

Özbakımda Güçlendirilmeye Hazır Oluş

Yukarı Dön

Periferal Nörovasküler Disfonksiyon Riski

Preoperatif Pozisyonda Travma Riski

Post-Travma Sendromu

Post-Travma Sendromu Riski

Yukarı Dön

Rahatlığını Güçlendirmeye Hazır Oluş

Refleks İnkontinansı

Relokasyon (Taşınma) Stresi Sendromu

Relokasyon Stresi Riski

Renal Perfüzyonda Etkisizlik Riski

Riskli Sağlık Davranışları

Rol Performansında Etkisizlik

Yukarı Dön

Sağlığı Geliştirme  Davranışları

Sağlığı Sürdürmede Etkisizlik

Sağlığını Etkili Yönetme

Sağlığını Etkisiz Yönetme

Savunucu Baş Etme

Sedanter Yaşam Şekli

Serebral Doku Perfüzyonunda Etkisizlik Riski

Sıvı Dengesini Güçlendirmeye Hazır Oluş

Sıvı Volüm Dengesizliği Riski

Sıvı Volüm Eksikliği

Sıvı Volüm Eksikliği Riski

Sıvı Volüm Fazlalığı

Solunum Foksiyonunda Etkisizlik Riski

Sosyal Etkileşimde Bozulma

Sosyal İzolasyon

Sözel İletişimde Bozulma

Spritüel Distres

Spritüel Distres Riski

Spritüel İyilik Halini Güçlendirmeye Hazır Oluş

Spontan Ventilasyonu Sürdürmede Yetersizlik

Stres İnkontinansı

Stres Yüklenmesi

Ş Yukarı Dön

Şiddet Riski

Şok Riski

Yukarı Dön

Tanımlanan Rejime Uymada Güçlük

Taşma / Tahliye İnkontinansı

Tecavüz Travma Sendromu

Tekerlekli Sandalye İle Mobilitede Bozulma

Tekerlekli Sandalyede Transfer Yeteneğinde Bozulma

Travma Riski

Yukarı Dön

Unilateral İhmal

Uyku Kalitesini Güçlendirmeye Hazır Oluş

Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık

Uykusuzluk

Uyku Bozukluğu

Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık

Ü Yukarı Dön

Ümitsizlik

Ümidi Güçlendirmeye Hazır Oluş

Üriner Boşaltımda Bozulma

Üriner Eliminasyonu Güçlendirmeye Hazır Oluş

Yukarı Dön

Vasküler Travma Riski

Ventilatörden Ayrılmaya Disfonsiyonel Tepki

Ventilatörden Ayrılmaya Disfonsiyonel Tepki Riski

Vücut Sıcaklığında Dengesizlik Riski

Yukarı Dön

Yalnızlık Riski

Yaralanma Riski

Yatak İçi Mobilitede Bozulma

Yorgunluk

Yutmada Bozulma

Yürümede Bozulma

Yukarı Dön

Zehirlenme Riski

Gelen Aramalar: hemşirelik tanıları, anneye yonelik nanda, ebeveyne yonelik nanda tanilari, kadin hastaliklari ve dogum nanda hemsirelik tanilari

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 55 YORUM
 1. Kıyasettin dedi ki:

  Merhabalar SVO ya da Genel Anestezi almış hasta için bakım planı var mı acaba?

 2. Kıyasettin dedi ki:

  teşekkür ederim 🙂

  1. admin dedi ki:

   Rica ederiz iyi çalışmalar 🙂

 3. Kıyasettin dedi ki:

  merhabalar özefagus ca ile ilgili bakım planı var mı ya da tanılar ?

  1. admin dedi ki:

   Merhabalar >> https://kadinvehastaliklari.com/ozofagus-kanseri-ve-hemsirelik-bakimi/ linkten bilgi edinebilirsiniz. İyi çalışmalar 🙂

 4. Kıyasettin dedi ki:

  teşekkürler 🙂

 5. Sefa dedi ki:

  Mrb mide ca ile ilgili bakım planınız var mı ?

 6. Songül Sağlam dedi ki:

  Düşük riski olan 8 haftalik bi gebe icin bakim planinda yardim eder misin

 7. Tuğçe dedi ki:

  Hepsi çok faydalı olmuş. Çok çok teşekkürler 🙂

 8. Revgan35 dedi ki:

  Merhaba hastam 13 yasinda imperfore hymen tanisi icin bakim planina acil yardima ihtiyacim var?

  1. admin dedi ki:

   Merhabalar,
   Ağrı
   Enfeksiyon riski
   İşlem hakkında bilgi eksikliği
   Travma riski
   Postop bakım planı
   Sitemizden bu bakım planlarını bularak uygulayabilirsiniz.

 9. şüheda dedi ki:

  22 aylık akut üst solunum yolu tanılı ateş öksürük ve nefes darlığıyla hastaneye gelen hastaya için bakım planında yardımcı olur musunuz?

  1. Emre Yıldız dedi ki:

   Hava yolu temizlemede etkisizlik, Solunum örüntünsünde bozulma, Yorgunluk, Hava yolu acikligini surdurme, Ates icin ilik uygulama, Vucut sicakliginda dengesizlik tanisi, Çocuğu damlacık izolasyonuna da almak gerekebikir, annesinin ve temas edenlerin el hijyeni sağlanmalı

 10. Ahmet cengiz dedi ki:

  Benim 4 aylık akciger enfeksiyonu tanısı koyulmus bir hastam var da bakim planini acil hazirlamam gerek yardimci olabilir misiniz lütfen

 11. Emre YILDIZ dedi ki:

  Sayin Ahmet Cengiz
  Etkili bakim plani onerebilmemiz icin lutfen belirti bulgulari ve hastanin yasini belirtiniz.fakat kullanabilecegin hemsirelik tanilarini ornek olarak yazacagim.
  1- ac enfeksiyinuna bagli gaz degisiminde bozulma
  2-ac enfeksiyonuna sekonder aktivite intoleransi
  3- ac enfeksiyinuna sekonder enfeksiyon riski
  4-ac enfeksiyonuna bagli vucut sicakliginda dengesizlik riski

 12. Fetiye dedi ki:

  Merhabalar bi hastam var Akut miyeloid lösemi hastası. Ben trombosit sayısının düşmesine bağlı kanama riski oluşumunu koyacağım travma riski tanısında nedenleri arasına yazabilir miyim?

  1. Emre YILDIZ dedi ki:

   Kanama riskini ve trombositopeniyi direkt olarak travma riskine yazamayiz. Eger trobositopeniye bagli kanama gerceklesmis ve yorgunluk konfuzyon gibi durumlar hastada mevcutsa travma riski altina yazilabilir. Travma riski aspirasyon, dusmeler, zehirlenme ve bogulma riskini kapsar
   Basarilar

 13. hasan dedi ki:

  merhaba elimde bir vaka var tanı koymam gerekli ama tam anlamıyla tanı bulamadım bana yardımcı olur musunuz?

  1. admin dedi ki:

   Merhabalar, vaka hakkında bilgi verir misiniz?

 14. Şevval dedi ki:

  Merhaba tia bakım planı var mı

 15. Beyza günay dedi ki:

  Merhaba rica etsem fallot tptralojisiyle ilgili bilgi ve hemşirelik bakımini da paylesırmisiniz

 16. Saliha dedi ki:

  İyi günler ben kırık iyileşmesinde inflamasyon proliferasyon evrelerinde hemşire hastaya hangi pozisyonları vermeli ne yapmalı ?

  1. Emre YILDIZ dedi ki:

   Merhaba Saliha
   Kırık iyilesmesinde hastaya kırığın yerine göre pozisyon verilmelidir. Ancak kırık bölge özellikle inflamasyon evresinde kalp seviyesinden yukarda tutulmalidir. Diğer evrelerde kırık bölgeye yük verilmemeli, uygunsa dolaşımı hızlandırmak adına lokal egzersizler yaptırılmali ve hastsnın k vitamini, ca ve proteinden zengin beslenmesi sağlanmalidir.
   Zararlı alışkanlıklari kisitlanmalidir.

 17. Ayse dedi ki:

  Mrb alkol ve sigara kullanan CABG olmuş hastam var hangi hemsirelik tanilarini koymam gerekli yardımcı olabilirmisiniz

  1. Emre YILDIZ dedi ki:

   Merhaba Ayşe
   Hastaya sağliği gelistirme davranislari, sivi elekrolit dengesizligi riski, deri butunlugunde bozulma,konstipasyon riski, aktivite intoleransi,kanama riski, etkisiz solunum oruntusu,enfeksiyon riski, yorgunluk, cinsellik oruntulerinde etkisizlik gibi tanilari koyabilirsin

   1. Ayse dedi ki:

    Tesekurler emre

 18. Neslihan dedi ki:

  Merhabalar vajinal doğum sonrası hastaya koyabilecigimiz hemşirelik tanilari neler olabilir ?

  1. Emre YILDIZ dedi ki:

   Merhaba Neslihan
   Vajinal dogumdan sonra kanama riski, enfeksiyon riski, konstipasyon,yorgunluk, akut agri, doku butunlugunde bozulma, bilgi eksikliği, sıvı-elektrolit dengesizliği riski, emzirmede güçlendirmeye hazir oluş gibi tanilari koyabilirsin

 19. fatoş dedi ki:

  merebalar sol el 3 4 5 parmaklarda kırık uyuşma ve açamama hemşirelik tanıları ne olabilir lutfen acil yardımınıza ihtiyacim var

 20. Erengül Beyazyıldırım dedi ki:

  Merhabalar kardiyoloji bölümünde staj yapıyorum ve bakım planı hazırlamam gerek bana yardımcı olur musunuz?

  1. admin dedi ki:

   Merhabalar Erengül hazırlamak istediğin bakım planlarını bize iletebilirsin.

 21. Tülay dedi ki:

  Merhaba 4 aylik prematüre bebege hemşirelik tanısı ne koyabilirim

 22. Fatma Türkan bal dedi ki:

  Yüksek ateş ve hiriltili solunum nedeniyle hastaneye yatırılmış bronsiyolit tanısı konulmuş 4 aylık bir hastam var .Ne gibi hemşirelik tanıları koyabilirm.yardimci olur musunuz ?

 23. Elif D. dedi ki:

  Hastamin tanısı ileus ne gibi bakım planı olusturabilirim bulantı kusma var konstipasyonu var ödem de var

 24. Ayşe dedi ki:

  Meraba kolay gelsin kalp yetmezligi ile ilgili bakim plani varmiydi acaba yada hangi tanilari koyabilirim

 25. ŞERMİN dedi ki:

  33 HAFTALIK AGRILI GEBE İÇİN BAKIM PLANIIZ VAR MI ACABA ,YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ ?

 26. Demet dedi ki:

  allerjik astım için hangi tanıları koyabilirim yada bakım planı var mı ?

 27. Anonim dedi ki:

  Çok saolun bradipne ile ilgili bakim plani vatmi

 28. sileman dedi ki:

  merhaba total trekaostomi ile ilgili hemşirelik bakım planı var mı

 29. Demet dedi ki:

  Şizofreni vakası için hangi tanıları koyabilirim veya bakım planı var mı ?

 30. Zehra dedi ki:

  Merhaba ben tanı degil de hemsireligi soracaktim . Yuksek lisans ile alt dallara ayrilan hemsirelikte cerrahi hemsireligi ve yogun bakim hemsireligi ile ilgili bilgi verebilir misiniz ?

 31. Madina dedi ki:

  Arkadaşlar size bir sorum olucak ben biyoloji bölüm bitirdim kendi alanımda iş bulamadım . Bu sene Uşak üniversitesinde hemşirelik kazandım sizce okimmi ? Hemşirelikde iş bulma olanakları iyimi? Maaşlar ne kadar? Bana yardamci olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim!!!

 32. Boşver dedi ki:

  Görme bozullukları ıle ılgılı bı tanı var mı

 33. Anonim dedi ki:

  Normal yenidoğana koyulabilecek hemşirelik tanıları ve girişimler neler?

 34. irem dedi ki:

  Merhaba , hastam 20 yıldır hipertansiyon hastası ve svo için yatırıldı sağ elinde güçsüzlük ve uyuşma varmis, antikoagülan kullandı. Bu hastaya öncelikli olarak koyabilecegim hemşirelik tanıları nedir?

 35. Ah dedi ki:

  Yoğun bakım da yatan pnömoni ve genel durum bozukluğu olan erkek hastaya neler yazabilirim

 36. Şerife dedi ki:

  Merhaba anksiyete bozukluğu ile ilgili bakım planı örneği var mı acaba

 37. Gamze dedi ki:

  Merhaba özefagus kanseri için bakim formunuz var mı

 38. Meryem dedi ki:

  Miyomektomi hastaligi hakkinda bilgilerinizi alabilirmiyim tani belirti bulgu acill pls

BİR YORUM YAZ