Home / Hemşirelik / Dahiliye Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı / Kemoterapi / Kemoterapide Nefrotoksisite ve Hemşirelik Bakımı
kemoterapide nefrotoksisite

Kemoterapide Nefrotoksisite ve Hemşirelik Bakımı

Kemoterapi ajanlarının bir diğer yan etkisi de nefrotoksisitedir. Kullanılan kemoterapi ilaçları sonucunda böbreklerin direkt hasarına, glomerüler ve tübüler fonksiyonların bozulmasına  “ kemoterapide  nefrotoksisite ” denir. Kemoterapide nefrotoksisitede proteinüri, kreatinin artışı gibi hafif bulguların  görülmesinin yanında, tedavi edilmediği durumlarda akut böbrek yetmezliği ve diyaliz gereksinimi gibi önemli sonuçlar da görülebilir.

Kemoterapide Toksisite Belirtileri

 • BUN artışı
 • Serum kreatinin artışı
 • Kreatinin klirensinin düşmesi
 • Proteinüri
 • Oligüri
 • Hematüri
 • Ödem

Kemoterapide Nefrotoksisite Ve Hemşirelik Girişimleri

 • Böbrek fonksiyon testleri (BUN, serum kreatinin düzeyi, kratinin klirensi ) düzenli olarak takip edilir.
 • Aldığı çıkardığı takibi yapılır.
 • Ödem kontrolü yapılır.
 • Hastanın bol sıvı tüketmesi sağlanır.
 • Dengeli beslenmenin devamlılığı sağlanır.
 • Gerekirse ilaçların dozu azaltılır veya kullanımı durdurulur.
 • Hasta ve yakınları kemoterapide nefrotoksisite konusunda bilgilendirilir, belirtileri anlatılır.
 • Hasta ve yakınlarına idrar miktarı ve özelliklerinin takip edilmesi gerektiği anlatılır.

                                                                                                                            Büşra YAĞCI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.