Kadinvehastaliklari.com

Psikiyatri Hastalıkları Hemşirelik Bakım Planı

Stockholm sendromu bir kimse tarafından zorla kaçırılarak rehin alınan, eziyet gören bireyin sonradan kendisine bu...
Otizm spektrum bozukluğu doğuştan gelen veya 2-3 yaşlarda ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmin beynin...
Anoreksiya nervoza bir çeşit yeme bozukluğudur. Anoreksiya nevroza hastalarında yoğun bir şekilde kilo alma korkusu,...
Bulimia nervoza da tıpkı anoreksiya nevroza gibi bir yeme bozukluğudur. Kısa bir zaman içerisinde oldukça...
Enürezis çocuklarda 5 yaşından sonra görülen idrar tutamama problemidir. İstemsiz ve tekrarlayıcıdır. Gündüz veya gece...
Bazı çocuklar başkalarını rahatsız eden toplumsal normlara aykırı davranışlarda bulunurlar. Bu çocuklar hiçbir sebebi olmadan...
Deliryum, akut (aniden) olarak ortaya çıkan, kişide dikkat ve hafıza gibi bilişsel işlevlerde ve davranışlarda...
Demans, yaşlılardaki bunama durumudur. Kadınlarda daha sık görülür. 60 yaşından sonra görülme olasılığı artar. Beyin...
Tik bozuklukları, hem çocuk ve ergen psikiyatrisinde hem de yetişkin psikiyatrisinde karşımıza çıkmaktadır. Tik, birtakım...
Enkoprezis herhangi patolojik bir durum olmadığı halde 4 yaş ve üstü çocuklardaki kakasını kaçırma durumudur....
Rett Sendromu nörolojik bir gelişim bozukluğudur. Genelde kız çocuklarda görülür. Erkek çocuklarda da görülebilir fakat...
Asperger sendromu otistik grubun bir bölümü olan, genetik geçişli bir rahatsızlıktır. Asperger sendromu, diğer otizm...
Alzheimer hastalığı; yaşın ilerlemesiyle beraber unutkanlıkla başlayan; zihinsel becerilerde bozulma ve oryantasyon bozukluğuyla karakterize nörolojik...