Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home / Hemşirelik / Nanda Hemşirelik Tanıları (page 5)

Nanda Hemşirelik Tanıları

Aile içi Süreçlerin Devamlılığında Bozulma

aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma

Aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma tanısı, birbirini destekleyen ve olumlu iletişim kuran aile üyelerinin olmadığı durumlarda konulan tanıdır. Aile içi Süreçlerin Devamlılığında Bozulma Nedenleri Aile içi iletişimin etkili kurulmaması Aile üyelerinin birbirine tahammül sınırının düşmesi Aile üyelerine dışarıdan gelen olumsuz destek Aile üyeleri arasında karşılıklı güvenin sağlanamaması Maddi zorluklar Çevresel …

Read More »

aile içi süreçlerde güçlenmeye hazır oluş

aile içi süreçlerde güçlenmeye hazır oluş

Aile içi süreçlerde güçlenmeye hazır oluş tanısı, ailenin refah durumunu desteklemeye yönelik konulması gereken bir tanıdır. aile içi süreçlerde güçlenmeye hazır oluş Oluş Tanısın Nedenleri Aile içi bağları güçlendirme Aile üyeleri arasındaki uyumu arttırma Aile üyelerinin isteği aile içi süreçlerde güçlenmeye hazır oluş Tanısının Belirtileri Aile üyelerinin aralarındaki bağları güçlendirmek …

Read More »

Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş Ve Hemşirelik Bakımı

bebek davranışının organizasyonunu güçlendirmeye hazır oluş

Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş Nedir? Bir bebeğin fizyolojik ve davranışsal sistemlerinin işlevlerinin düzenlenmesidir. Bebeğin örüntülerini doyumlu, istendik düzeyde olmasının sağlanmasıdır. Çevresel uyaranlara daha yüksek düzeyde bir uyum sağlana potansiyelinin bulunmasıdır. Bebekte strese yol açabilecek durumlar azaltılmaya çalışılmaktadır. Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş Belirtileri Solunum ve rengini düzenleyebilme …

Read More »

Elektrolit Dengesizliği Ve Hemşirelik Bakımı

elektrolit dengesizliği

Bazı tedaviler, vücuttaki bazı elektrolitlerin normalden fazla yükselmesine (hiper) ya da azalması­na (hipo) neden olur. Bu  duruma “ elektrolit dengesizliği ” denir. Tedavi için hastaya verilen sıvıların içine birçok ilaç ve elektrolit bazlarıı konur ve uygulanan bu sıvılar hastayı sıvı-elektrolit dengesizliği açısından risk altına sokar. Bu yüzden hastanede tedavi gören hastalar …

Read More »

Perioperatif Pozisyonda Travma Riski ve Hemşirelik Bakımı

perioperatif pozisyonda travma riski

Perioperatif Pozisyonda Travma Riski Nedir? Anesteziye karşı olan her zamanki tepkinin değişmesi sonucunda cerrahi için gereken pozisyonun sonucu zarar görme riskini taşıyan bireylerdeki durumdur. Bu durumda bireyi yatkın hale getiren risk faktörleri yoktur. Perioperatif Pozisyonda Travma Riski Nedenleri Kronik hastalıklara, diyabete bağlı İmmün sistem yetersizliklerine bağlı Kansere bağlı Enfeksiyonlara bağlı …

Read More »

Güçsüzlük ve Hemşirelik Bakımı

güçsüzlük

Güçsüzlük Nedir? Yaşam şeklini, hayata bakış açısını ve amaçlarını etkileyen belirli durumlarda veya olaylarda kişisel kontrol yeteneğinin olmadığını algılayan bireylerdeki durumdur. Çoğu insan çeşitli durumlarda güçsüzlük duyar fakat burada uzun süre duyulan bir güçsüzlüğün etisi vardır. Güçsüzlük Belirtileri Bireyin doyumsuzluğunu ifade etmesi Stres İlgisizlik Öfke, saldırganlık Depresyon Doyum vermeyen bağımlılıklar …

Read More »

Kanama Riski ve Hemşirelik Bakımı

kanama riski hemşirelik

Kanama Riski Hemşirelik Tanısı Kan hacminde azalmaya sebep olabilecek ve sağlığı bozabilecek bir durumdur. Herhangi bir cerrahi operasyon da veya operasyon sonrasında bu risk daha da artar. Kanama riski olabilecek bireylerin yakından izlenmesi kanama takibinin yapılması oldukça önemlidir. Kanama Riski Nedenleri Cerrahi girişimlere bağlı Sünnet bağlı Karaciğer fonksiyonlarında bozulmaya bağlı Düşmelere, …

Read More »

Yalnızlık Riski ve Hemşirelik Bakımı

yalnızlık riski

Yalnızlık Riski Nedir? Başkaları ile ilişki kurmada zorluk yaşayan veya ilişki kurma gereksinimi ile ilgili sorunlar yaşayan bireylerdeki riskli durumdur. Bu kişiler yalnızlık çektiğini söyler ve bu durumu kabullenirler. Tek başlarına bir şeyler yapmaktan daha mutlu olurlar. Yalnızlık Riski Nedenleri Obesiteye bağlı Baş, boyunda cerrahi işlemler sonucunda şekil bozukluğu oluşmasından dolayı …

Read More »

Yürümede Bozulma ve Hemşirelik Bakımı

yürümede bozulma

Yürümede Bozulma Nedir? Herhangi bir sebepten dolayı yürümede sınırlılığı olan ya da bu riski taşıyan bireylerdeki durumdur. Bu bireyler yürümeye çalışırken oldukça zorlanabilirler. Bu yüzden bu bireylerde düşme riski de artar. Yürümede Bozulma Belirtileri Merdiven çıkmada bozulma Gerekli mesafeleri yürümede bozulması veya gerekli mesafeleri yürüyememe Düzgün olmayan yüzeylerde yürüyememe Yokuşlarda yürürken …

Read More »

Yorgunluk ve Hemşirelik Bakımı

yorgunluk hemşirelik

Yorgunluk Nedir? Sürekli olarak kişinin kendisini halsiz ve bitkin hissetmesidir. Dinlenme ile geçmeyen bir durumdur. Fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak bireyi olumsuz etkiler. Birey sürekli olarak yorgun hissettiği için çalışma kapasitesinde azalma yaşanır. Yorgunluk Belirtileri Sıkıntının sözel olarak ifade edilmesi Sürekli olarak yorgunluğun var olduğunun, enerjisizliğin olduğunun ifade edilmesi Mevcut işleri …

Read More »

şiddet Riski (Başkalarına Yönelik) ve Hemşirelik Bakımı

şiddet riski

Diğer bireylere ve çevresine yönelik öfkesini kontrol edemeyen, saldırgan davranışlar sergileyeni şiddete eğilimi olan kişilerde görülen bu duruma “ şiddet riski (başkalarına yönelik) ” denir. şiddet Riski (Başkalarına Yönelik) Nedenleri Saldırgan ve agresif davranışlarda bulunma öyküsü Kafa travması Sinir sistemi bozuklukları Hormonal dengesizlikler Alkol kullanımı Madde bağımlılığı İlaçların toksikasyonu Stresörlerin …

Read More »

üriner Boşaltımda Bozulma ve Hemşirelik Bakımı

üriner boşaltımda bozulma

üriner Boşaltımda Bozulma Nedir? İdrar boşaltımında fonksiyonun bozulmasına ya da bozulma riskinin olmasına “ üriner boşaltımda bozulma ” denir. üriner Boşaltımda Bozulma Belirtileri İdrarı tutamama/sıkışma ve kaçırma Sık aralıklarla idrara çıkma İdrar yaparken duraksama olması İdrarın damla damla ya da sızıntı şeklinde olması Gece aşırı idrara çıkma Çocuklarda gece yatak ıslatma …

Read More »

Tecavüz Travması Sendromu Ve Hemşirelik Bakımı

tecavüz travması sendromu

Tecavüz Travması Sendromu Nedir? Kendi rızası ve isteği olmamasına rağmen zorla, saldırıya uğratarak cinsel tecavüze maruz kalan bireylerdeki durumdur. Buradaki saldırı veya saldırılara maruz kalmaktan dolayı bireyde yaşamına uzun dönem uyum sağlayamama görülebilir. Ailenin kültürü ve olaya bakış açısı da bireyin bu dönemi atlatabilmesini oldukça etkilemektedir. Tecavüz Travması Sendromu Belirtileri …

Read More »

Periferal Nörovasküler Disfonksiyon Riski Hemşirelik Bakımı

periferal nörovasküler disfonksiyon riski

Periferal Nörovasküler Disfonksiyon Riski Nedir? Herhangi bir ekstremitenin kan dolaşımında, duyusal durumunda veya mobilitesinde bozulma riski taşıyan bireylerdeki durumdur. Riski taşıyan bireyleri erken tanımlamak ve neden olan faktörleri belirlemek oldukça önemlidir. Bazı durumlarda medikal tedavisi gerekebilir. Periferal Nörovasküler Disfonksiyon Riski Belirtileri Kanama Hipotermi Ekstremitenin etrafında yanma, sızlama hissi Acı hissi …

Read More »

Post Travma Sendromu ve Hemşirelik Bakımı

post travma sendromu

Post Travma Sendromu Nedir? Dayanılamayan bir veya birden fazla bunaltıcı travmatik olaya karşı, bir aydan daha uzun bir sürede devamlı olarak acı yaşayan bireylerdeki durumdur. Bireyde uzun süre acı veren tepkiler mevcuttur. Post Travma Sendromu Belirtileri Geriye, hatalara dönük olarak sürekli düşünme Kendini suçlama, utanç duyma Anksiyete, çaresizlik, öfkelenme, ürkme …

Read More »

öz Bakım Eksikliği Sendromu Ve Hemşirelik Bakımı

öz bakım eksikliği

Motor ve ya bilişsel fonksiyonlarında bir bozukluk sebebiyle kendine bakım verme aktivitelerini yerine getiremeyen bireylerdeki durumdur. Kendi bakım aktiviteleri; kendi kendine giyinmede eksiklik, beslenme de eksiklik, yıkanmada eksiklik, tuvaleti kullanmada eksiklik ve enstrümental öz bakım eksikliğidir. öz Bakım Eksikliği Sendromu Belirtileri Besinleri kesememe Besinleri yiyememe, ağzına götürememe Kendi kendine banyosunu …

Read More »

Otonomik Disrefleksiya ( Refleks Bozukluğu) Hemşirelik Bakımı

otonomik disrefleksiya

Otonomik Disrefleksiya Nedir? T6 düzeyinde veya üzerinde omurilik travması olan ve rahatsız edici uyaranlara karşı sempatik sinir sisteminin tepki vermemesi durumudur. Hemen durdurulması ve giderilmesi gereken önemli bir durumdur. Gerektiğinde medikal tedavi de zorunludur. Otonomik Disreflesiya Belirtileri Travma bölgesinin yukarısında aşırı terleme Hipertansiyon Bradikardi, taşikardi Endişe, korku Deride döküntü Baş …

Read More »

Moral Distres ( Ahlaki Sıkıntı) Ve Hemşirelik Bakımı

moral distres

Moral Distres Nedir? Ahlaki kurallara uymayan bir moral karar verme durumunda kalmanın sonucu psikolojik denge hali bozulan, fiziksel olarak rahatsızlık hisseden, anksiyete ve manevi olarak acı yaşayan bireylerdeki durumdur. Moral Distres Belirtileri Suçluluk Anksiyete Korku Hayal kırıklığı Öfkelenme, sinirli olma Kendini güçsüz hissetme Kişinin manevi olarak acı çektiğini ifade etmesi …

Read More »

Lateks Alerji Tepkisi Ve Hemşirelik Bakımı

lateks alerji tepkisi hemşirelik

Lateks Alerji Tepkisi Nedir? Latekse karşı alerjik bir tepki yaşayan bireylerdeki durumdur. Genellikle hastanede uzun süre yatmaya bağlı olarak sürekli eldiven, kateter, yapışkan bantlara maruz kalmaktan dolayı ortaya çıkmaktadır. Lateks alerji tepkisi belirtileri Astım Lateks alerji testinin ( doğal kauçuk ağacı özsuyuna karşı deri testi) pozitif olması Rinit Ürtiker Lateks …

Read More »

Kendi Kendine Beslenmede Eksiklik Ve Hemşirelik Bakımı

kendi kendine beslenmede eksiklik

Kendi Kendine Beslenmede Eksiklik Nedir? Kendi kendine beslenme aktivitesini yerine getiremeyen veya getirme de zorlanmaya yaşayan bireydeki durumdur. Birey tek başına yemek yemekten zorlanır bu yüzden başkasından destek alır. Kendi Kendine Beslenmede Eksiklik Belirtileri Besinleri kesememe Besin paketlerini açamam Besini ağzına götürememe Kendi Kendine Beslenmede Eksiklik Nedenleri Koordinasyon yetersizliğine bağlı …

Read More »

Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski Ve Hemşirelik Bakımı

deri bütünlüğünde bozulma riski

Deri bütünlüğünde bozulma riski nedir? Cilt veya cilt altı dokularda bir değişim olan veya bir hasar olan bireylerdeki durumdur. Ciltte oluşabilecek kızarıklıklar, kaşıntı, morluklar vs. gibi durumlar gözlenebilir. Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski Belirtileri Deride morluklar Kaşıntı Deride soyulma Dokuda bozulma, yaralanma Ciltte lezyon oluşumu Ödem Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski Nedenleri …

Read More »

Spirituel Distres (Manevi Sıkıntı) ve Hemşirelik Bakımı

spirituel distres

Hayata anlam veren inanç, ümit ve değerler sisteminde rahatsızlık yaşayan ya da bu riski taşıyan bireydeki  duruma  “ spirituel distres (manevi sıkıntı) ” denir. Spirituel Distres (Manevi Sıkıntı) Belirtileri İnanç sisteminde rahatsızlık yaşanması Hayatın, ölümün, acı çekmenin anlamlarını sorgular. İnanç sisteminin güvenilirliğini sorgular. Kişi ümitsizlik ve çaresizlik içindedir. Kişi yaşamak …

Read More »

Unilateral (bir tarafı) İhmal Etme ve Hemşirelik Bakımı

unilateral

Unilateral (Bir Tarafı )İhmal Etme Nedir? Bir bireydeki vücudun bir tarafında dikkat ve farkındalıkta azalma durumuna “unilateral (bir tarafı) ihmal etme” denir. Unilateral (Bir Tarafı) İhmal Etme Belirtileri                Elle nesneleri tanımlamada zorlanma Sol bacağı taşımada zorlanma Sol bacağı sürükleme Sandalyeye oturulduğu zaman sol kolun bedeninin arkasında kalması Elbiseleri çıkarırken sol kolu …

Read More »

Ventilatörden Ayrılmaya Bağlı Disfonksiyonel Tepki

ventilatörden ayrılmaya bağlı disfonksiyonel tepki

Mekanik ventilatörün (solunum destek cihazı) destek düzeyinin düşürülmesine veya sonlandırılmasına adapte olunamaması, ayrılma sürecinin uzaması şeklinde ayrılmaya tepki oluşması durumuna “ ventilatörden ayrılmaya bağlı disfonksiyonel tepki ” denir. Ventilatörden Ayrılmaya Bağlı Disfonksiyonel  Tepki  Belirtileri Ventilatörden ayrılmaya bağlı disfonksiyonel tepki belirtileri üç düzeye (hafif-orta-şiddetle) ayrılarak tanımlanmıştır. Hafif Huzursuzluk Solunum hızında hafif …

Read More »

Dinsel Kurallara Uymada Bozulma Hemşirelik Bakımı

dinsel kurallara uymada bozulma

İnanılan bir dinin veya mezhebin inançlarını uygulama, ritüellerini yerine getirme durumunda yetersizlik olmasına    “ dinsel kurallara uymada bozulma ” denir. Dinsel Kurallara Uymada  Bozulma Belirtileri Dinsel ritüellere (namaz kılma, dinsel törenler, belirli giysiler…) uymada, bağlı kalmada zorlanma İnanç topluluğundan ayrı olmaktan dolayı huzursuzluğun ifade edilmesi Dinsel inanış ve davranışları …

Read More »

Riskli (Risk Alıcı) Sağlık Davranışları Ve Hemşirelik Bakımı

riskli

Yaşam şeklini ve davranışlarını sağlık durumundaki bir değişimle tutarlı şekilde değiştiremeyen, sağlığına dikkat etmeyen, sağlık durumunu iyileştirecek ya da koruyacak eylemlerde bulunmayan bireydeki duruma “ riskli (risk alıcı) sağlık davranışı” denir. Riskli (Risk Alıcı) Sağlık Davranışları Belirtileri Sağlık durumundaki değişimi azımsama Sağlık problemlerini önleyici eylemlerde bulunmama Riskli (Risk Alıcı) Sağlık …

Read More »