Kadinvehastaliklari.com

Nanda Hemşirelik Tanıları

Kardiyak doku perfüzyonunda azalma riski tanısı, kişinin kardiyak yapısının oksijenlenmesinde bozulma riski olduğu durumlarda konulması...
Ümidi güçlendirmeye hazır oluş tanısı, kişinin bir işi yapabilmesi veya işe başlayabilmesi için gerekli olan...
Rahatlıkta bozulma tanısı, kişinin hoşlanmadığı veya kişiye zarar veren uyaranlar karşısında kişinin konforunda bozulma olduğu...
Spritüel distres riski tanısı, kişinin yaşamını şekillendiren ve kişiye güç veren değerlerinde sorun yaşama riski...
Rahatlığını güçlendirmeye hazır oluş tanısı, kişinin rahatının sağlandığı fakat daha da güçlendirilebileceği durumlarda konulması gereken...
Şok riski tanısı, kişinin kan akımında problem yaşanması ihtimalinin olmasına bağlı vücut dokularının hasarlanma riski...
Sıvı volüm eksikliği riski tanısı, kişinin vücudunda sıvı kaybına neden olabilecek durumların varlığında konulması gerek...
Uyku yoksunluğu tanısı, kişinin uzun süre uyumadığı zamanlarda konulması gereken bir tanıdır. Uyku Yoksunluğu Tanısının...
Sağlığı yönetmede güçlenmeye hazır oluş tanısı, kişinin kendi sağlığını etkili bir şekilde yönetebildiği fakat daha...
Relokasyon taşınma stresi riski tanısı, kişinin sürekli seyahat veya taşınma durumu olduğunda bu surumun kişide...
Vasküler travma riski tanısı, kişiye damardan yapılan işlemlerde damar yapısının zarar görmesi riski olduğunda konulması...
Post travma sendromu riski tanısı, kişinin yaşadığı bir travma sonucu sürekli acı içinde bulunma durumu...
Ventilatörden ayrılmaya disfonksiyonel tepki riski tanısı, kişi ventilatörden ayrılmaya hazır değilken ventilatör tedavisi sonlandığında kişinin...
Otonomik disrefleksiya riski tanısı, spinal kord travması yaşayan ve sempatik sinir sisteminde anormallikler yaşaması olası...
Zehirlenme riski tanısı, kişinin zararlı maddelere maruz kalması, toplu ilaç alımını veya bozuk yiyeceklere maruz...
Orantısız büyüme riski tanısı, çocuğun veya bebeğin büyümesine engel olan durumların varlığında konulması gereken bir...
Yatak içi mobilitede bozulma tanısı, kişinin yatak içinde hareketliliğini sağlayamadığı durumlarda konulması gereken bir tanıdır....
Lateks alerjisi tepkisi riski tanısı, kişinin latekse karşı daha önce alerji durumu var ise ve...
Üriner eliminasyonu güçlendirmeye hazır oluş tanısı, kişinin üriner boşaltımını sağlayabildiği fakat bu durumu daha da...
Vücut sıcaklığında dengesizlik riski tanısı, kişinin vücut ısısını normal değer aralığında tutamadığı durumlarda konulması gereken...
Uykusuzluk tanısı, kişinin uyku örüntüsünde bir bütünlük sağlayamadığı durumlarda konulması gereken bir tanıdır. Uykusuzluk (İnsomnia)...
Uyku kalitesini güçlendirmeye hazır oluş tanısı, kişinin uyku düzenini sağlayabildiği ancak bu durumu daha da...
Öz bakımda güçlendirilmeye hazır oluş tanısı, kişinin öz bakımını gerçekleştirmede yeterli olduğu yalnız daha da...
Tekerlekli sandalye ile mobilitede bozulma tanısı, kişinin tekerli sandalye ile mobilitesini sağlamada sorun olduğu durumlarda...
Spritüel iyilik halini güçlendirmeye hazır oluş tanısı, kişinin inandığı ve benimsediği manevi güçlere göre hayat...
Spontan ventilasyonu sürdürmede yetersizlik tanısı, kişinin hayatını devam ettirebilmesi için gerekli solunumu gerçekleştiremediği durumlarda konulması...
Sözel iletişimde bozulma tanısı, kişinin konuşmasında bozulma ile birlikte karşısındaki kişiler ile iletişim kuramadığında konulması...