Kadinvehastaliklari.com

Dahiliye Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Ateşli Hasta (Hipertermi) Normalde 36.5-37 OC  olması gereken vücut ısısının normal değerinden daha yüksek olması...
Selülit, deriyi ve deri altındaki yağları etkileyen bakteriyel bir enfeksiyondur. Selülit en sık ayaklarda ve...
Basilli dizanteri ; kanlı ve irinli ishalin görüldüğü, ateş ve baş dönmesinin eşlik ettiği ağır...
Kuduz, geçmişten günümüze dek tehlikeli hastalıklar arasında yerini koruyan ve köpeklerden insanlara bulaşan kuduz virüsü...
Amipli dizanteri, amiplerin neden olduğu ve kalınbağırsağın tutulduğu ciddi bir hastalıktır. Tüm dünya genelinde sık...
Akut infeksiyöz ishal, barsak mukozasının mikroorganizmalar tarafından zarar görmesi sonucu oluşur. Akut infeksiyöz ishal salgınının...
Solunum asidozu, alveoller hipoventilasyon sebebiyle vücut sıvılarında CO2 miktarının artmasına bağlı olarak oluşan bir durumdur....
Derin Ven Trombozu (DVT) derin yerleşimli toplardamarlarda meydana gelen pıhtılaşmayı ifade eder ve önemli mortalite...
Alzheimer hastalığı nedir, risk faktörleri, belirti ve bulguları, tedavisi ve hemşirelik bakımı
Guillain-Barre Sendromunun (GBS) Belirtileri ve Bulguları, Nedenleri, Hangi Hastalık GBS Gelişme İhtimalini Arttırır? Tedavisi ve...
Serebrovasküler olay halk dilinde inme veya felç olarak adlandırılan bir olaydır. Serebrovasküler olay beyin damarlarında...
Epilepsi hastalığı sara olarak da bilinen, beyin hücrelerinin gereğinden fazla uyarılması sonucu oluşan anormal bir...
Hemofili B, cinsiyet kromozomunda bozukluk olmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Hemofili B faktör...
Solunum alkalozu, solunum hızının ve derinliğinin artması sonucunda vücuttan fazla miktarda CO2 kaybı durumudur. Kandaki...
Multiple miyelom, kemik iliğinde bulunan plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kanser çeşididir. Plazma hücreleri normalde enfeksiyonlarla...
Multinodüler guatr, tiroit bezinde birden fazla nodül olması durumudur. Tiroit nodüllerle büyüme yapar. Multinodüler guatrın...
Metabolik asidoz, vücut sıvısında uçucu olmayan H+ iyonunun artması veya böbreklerden fazla miktarda HCO3 atılması...
Kronik lenfositik lösemi, B lenfositlerinin anormal olarak çoğalması durumudur. Bu kontrolsüz çoğalma kemik iliği, kan...
Kronik Kalp Yetmezliği Belirti Ve Bulguları, Kronik Kalp Yetmezliği Nedenleri, Kronik Kalp Yetmezliği ve Hemşirelik...
KOAH Belirtileri Ve Bulguları, KOAH Nedenleri, KOAH ve Hemşirelik Bakım Planı
Hodgkins hastalığı genellikle bir, lenfositin anormal hale gelip çoğalmasıyla başlar. Bu anormalleşen hücreler sürekli olarak bölünerek...
Hodgkin dışı lenfoma, lenfoid kökenli bir hücrenin anormal olarak çoğalması sonucunda oluşur. Bu hücreler çok...
Hipopotasemi, potasyum seviyesinin 3,5 mEq/lt’nin altında olması durumudur. Birçok neden hipopotasemiye sebep olabilmektedir. Hipopotasemi (Hipokalemi)...
Hipoparatiroidizm paratiroit bezlerinin az çalışması sonucunda yeterli miktarda parathormon salgılayamaması, böbrek fonksiyonlarının normal olmasına rağmen hipokalsemi...
Hiponatremi, sık olarak karşımıza çıkan bir elektrolit bozukluğudur. Sodyum Na+ seviyesinin 135 mEq/L’nin altına düşmesi...
Hipomagnezemi özellikle yoğun bakım hastalarında karşımıza sık olarak çıkan bir elektrolit bozukluğudur. Ölçülen testler sonucunda...
Hipokalsemi, vücuda yeteri kadar kalsiyum alınamaması veya alınan kalsiyumun bazı hastalıklar sebebiyle kullanılamaması, atımının fazla...