Kadın ve Hastalıkları

Dahiliye Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Derin Ven Trombozu (DVT) derin yerleşimli toplardamarlarda meydana gelen pıhtılaşmayı ifade eder ve önemli mortalite...
Alzheimer hastalığı nedir, risk faktörleri, belirti ve bulguları, tedavisi ve hemşirelik bakımı
Guillain-Barre Sendromunun (GBS) Belirtileri ve Bulguları, Nedenleri, Hangi Hastalık GBS Gelişme İhtimalini Arttırır? Tedavisi ve...
Serebrovasküler olay halk dilinde inme veya felç olarak adlandırılan bir olaydır. Serebrovasküler olay beyin damarlarında...
Epilepsi hastalığı sara olarak da bilinen, beyin hücrelerinin gereğinden fazla uyarılması sonucu oluşan anormal bir...
Hemofili B, cinsiyet kromozomunda bozukluk olmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Hemofili B faktör...
Solunum alkalozu, solunum hızının ve derinliğinin artması sonucunda vücuttan fazla miktarda CO2 kaybı durumudur. Kandaki...
Multiple miyelom, kemik iliğinde bulunan plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kanser çeşididir. Plazma hücreleri normalde enfeksiyonlarla...
Multinodüler guatr, tiroit bezinde birden fazla nodül olması durumudur. Tiroit nodüllerle büyüme yapar. Multinodüler guatrın...
Metabolik asidoz, vücut sıvısında uçucu olmayan H+ iyonunun artması veya böbreklerden fazla miktarda HCO3 atılması...
Kronik lenfositik lösemi, B lenfositlerinin anormal olarak çoğalması durumudur. Bu kontrolsüz çoğalma kemik iliği, kan...
Kronik Kalp Yetmezliği Belirti Ve Bulguları, Kronik Kalp Yetmezliği Nedenleri, Kronik Kalp Yetmezliği ve Hemşirelik...
KOAH Belirtileri Ve Bulguları, KOAH Nedenleri, KOAH ve Hemşirelik Bakım Planı
Hodgkins hastalığı genellikle bir lenfositin anormal hale gelip çoğalmasıyla başlar. Bu anormalleşen hücreler sürekli olarak...
Hodgkin dışı lenfoma, lenfoid kökenli bir hücrenin anormal olarak çoğalması sonucunda oluşur. Bu hücreler çok...
Hipopotasemi, potasyum seviyesinin 3,5 mEq/lt’nin altında olması durumudur. Birçok neden hipopotasemiye sebep olabilmektedir. Hipopotasemi (Hipokalemi)...
Hipoparatiroidizm paratiroit bezlerinin az çalışması sonucunda yeterli miktarda parathormon salgılayamaması, böbrek fonksiyonlarının normal olmasına rağmen hipokalsemi...
Hiponatremi, sık olarak karşımıza çıkan bir elektrolit bozukluğudur. Sodyum Na+ seviyesinin 135 mEq/L’nin altına düşmesi...
Hipomagnezemi özellikle yoğun bakım hastalarında karşımıza sık olarak çıkan bir elektrolit bozukluğudur. Ölçülen testler sonucunda...
Hipokalsemi, vücuda yeteri kadar kalsiyum alınamaması veya alınan kalsiyumun bazı hastalıklar sebebiyle kullanılamaması, atımının fazla...
Tirotoksikoz, kanda tiroid hormonlarının artması sonucunda periferik dokularda artmış tiroid hormonlarının etkileri görülür ve bireyde...
Hiperpotasemi vücutta bulunması gereken potasyum miktarının daha fazlasının vücutta bulunması durumudur.  Serum potasyum düzeyi 5...
Hiperparatiroidi paratiroit bezlerinin çok çalışması sonucunda parathormonun aşırı salgılanması sonucunda osteoporoz, böbrekler de kalsiyum çökmesi gibi...
Hipernatremi oldukça seyrek olarak karşımıza çıkan bir elektrolit bozukluğudur. Vücudun ihtiyacı olan sıvı alımının yeteri...
Hipermagnezemi, besinlerle vücuda fazla miktarda magnezyum alınması, böbrek fonksiyonlarında problem olması veya magnezyum içeren ilaçların...
Hiperkalsemi,  hiperparatiroidizm, kemik tümörleri, böbrek yetmezliği gibi birçok durumun sebep olabileceği bir durumdur. Vücuda diyetle...
Hemofili A(klasik hemofili), kanın pıhtılaşması için gerekli olan faktör VII’ de işlevsel bir bozukluk olması...