Kadinvehastaliklari.com

Hemşirelikte Uygulamalar

Bu kaslara yapılan enjeksiyon femorel bölge enjeksiyonudur ve genellikle 3 yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde...
Ventrogluteal bölge gluteus medius ve gluteus minimus kaslarını içine alan intramüsküler enjeksiyon bölgesidir. Hemşireler tarafından...
İdrar sondası, kişinin miksiyon  ihtiyacını karşılayamadığı ameliyat ve ameliyat sonrası dönemde, kesin yatak istirahatinde; bilinç...
inhalasyon yolu ile ilaç uygulama, ilacın gaz ya da buhar şeklinde kişiye uygulanmasıdır. Bu tür...
Endotrakeal entübasyon, kişinin solunum yapmaya zorlandığı durumlarda soluk yolunu açmak, solunuma destek sağlamak amacıyla trakeaya...
EKG, kalp kasının (miyokard) sinirsel iletim sisteminin elektriksel faaliyetlerini incelemek üzere deriye yerleştirilen elektrotlardan alınan...
EKG çekimi kalp hastalıklarının teşhisinde önemli bir yere sahiptir. Kişiye radyasyon maruziyeti olmadığı ve herhangi...
Periferik Venöz Kateterler (PVK) İntravenöz  (IV) yol, hastaneye başvuran kişilerde en çok tercih edilen tedavi...
Islak pansuman yarayı nemli tutmak, yaranın hızlıca iyileşmesini sağlamak ve enfeksiyondan korumak için yapılan pansuman...
Oksijen tüm vücut hücrelerinin canlılığını sürdürebilmesinde hayati öneme sahip bir gazdır. Bu işlevlerini yerine getirebilmesi...
Vajinal yol ile ilaç uygulama, ilacın kişiye vajinal yoldan verilmesidir. Bu işleme vajinal aplikasyon adı...
Rektal yol ile ilaç uygulama, ilacın kişiye rektal yol ile verilmesi demektir. bu işleme rektal...
Yara yıkama,  amaç yara içindeki yabancı cisimleri uzaklaştırmak, yaradaki nekrotik dokuyu ve eksudayı uzaklaştırmak ya...
Postüral drenaj uygulamadaki amaç yer çekimi yardımıyla akciğerlerdeki sekresyonun drenajının yapılmasıdır. Ventilatöre bağlı hastada ya...
Vücut ısısını ölçme hemşirelik uygulamaları arasında önemli bir yere sahiptir. Çünkü yüksek ateş sık karşılaşılan...
Derin solunum ve öksürme egzersizleri pre-op dönemde (cerrahi işlem öncesi) hastalara verilmesi gereken bir eğitim...
Rom egzersizleri eklemlerin maksimum düzeyde kullanılması ile yapılan pasif veya aktif hareketlerdir. ROM egzersizleri hastalarda...
Sürgü uygulaması hastanın tuvalet ihtiyacını yatakta karşılamasını sağlamak adına yapılmış uygulama yöntemidir. Sürgünün yapısı metal...
idrar örneği toplama işlemi kateter alma ve bireyin kendi kendine alması adı altında iki gruba...
İdrar örneği toplama işlemi kateterden ve direk hastanın kendinden almak üzere iki gruba ayrılmaktadır. İdrar...
Yatak içinde pozisyon verme hasta açısından önemli bir durumdur. Çünkü kişinin pozisyon değiştirmesi sürekli aynı...
Nörolojik muayenenin üç önemli parametresi vardır. Bilinç düzeyi (GKS) Pupilla takibi Ekstremite takibi Nörolojik muayenede...
Lavmanın temel işlevi feçesi ve gazı çıkarmaktır. Bu işlevini bağırsakların peristaltik hareketlerini uyararak yerine getirir....
Nazogastrik tüp (NGT) uygulaması burundan plastik bir kateterin sokularak yutak ve yemek borusundan mide içine...
Drenler post-op sıvı birikmesini önlemek ve kan, irin ya da diğer mayileri akıtmak için kullanılır....
Aldığı ve çıkardığı sıvı takibi yapmaktaki amaç 24 saatte hastanın aldığı ve çıkardığı sıvıları doğru...
Kuru steril pansuman epidermisin sağlam olduğu ve pansuman malzemesinin yaraya yapışma ihtimalinin olmadığı durumlarda kullanılır....
12